Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu na ZUŠ Blatná je možné dle školního řádu obdržet pouze u zápisu žáků.

Úplata za vzdělávání (dříve "školné") je příspěvkem na provoz školy - nájemné, energie a učební pomůcky. Platy zaměstnanců jsou hrazeny z prostředků MŠMT. 

 

 

Výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2017/2018:

 

 

 

HUDEBNÍ OBOR:

 

 

               pololetí:

 

 

1 měsíc:

 

Přípravné studium

 

             1 250 Kč

 

                       250 Kč

 

Základní studium

 

             1 350 Kč

 

                        270 Kč

 

Hra v souboru

(pokud žák navštěvuje jen některý ze souborů ZUŠ)

 

 

                500 Kč

 

                      100 Kč

 

 

 

VÝTVARNÝ OBOR

 

 

 

 

Přípravné studium

 

             1 100 Kč

 

              220 Kč

 

Základní studium

 

             1 350 Kč

 

              270 Kč

 

Pobočka v Záboří – 2 hodiny

 

                900 Kč   

 

              180 Kč

 

TANEČNÍ  OBOR:

 

 

 

 

Přípravné studium

 

 

               950 Kč

 

              190 Kč

 

Základní studium

 

               1 000 Kč

 

               200 Kč

 

 

 

 

 

Způsob úhrady

-   úplatu hradí rodiče pololetně na základě lístečků, které obdrží žák od svého třídního učitele, platba je provedena převodem nebo v hotovosti na účet u České spořitelny v Blatné

-    do 10. června obdrží rodiče úplatu na nový školní rok, která je splatná do 30. června

-    v případě, že zákonný zástupce žáka neuhradí úplatu za vzdělávání v určeném termínu,

     je to důvod k ukončení vzdělávání žáka na škole.

 

 

Kontakt

Základní umělecká škola Blatná J.P. Koubka 4
388 01 Blatná

Provoz podatelny:
úřední hodiny: pondělí-pátek 8.00-15.30 hodin

Datová schránka-ID:f9sfs63
datové formáty: doc,word,pdf,jpeg
nosiče dat: USB flash disk,CD,DVD
V případě chybného datového formátu nebude zpráva přijata a odesílatel bude vyrozuměn.
telefony:
383 422 536
723 731 927 - ředitelna
602 183 259 - ředitel Martin Škanta
(ředitel školy - email: mskanta@seznam.cz)
zus@blatna.net