Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

 

Všechny obory na Základní umělecké škole vytvořily ve školním roce 2011/2012 výchovné a vzdělávací strategie v rámci nového Školního vzdělávacího programu, podle kterého se bude od začátku školního roku 2012/2013 vyučovat. Jsou všeobecně sdílené a schválené vedením školy. Jejich naplňování by se mělo postupně projevovat v hodinách všech učitelů. Přípravné studium na škole bude od šk.roku 2012/2013 koncipováno jako víceoborové, žáci budou během 2 hodin týdně současně seznamováni se základy oboru hudebního, výtvarného a tanečního v zájmu optimálního výběru a specifikace talentu žáka.

Kontakt

Základní umělecká škola Blatná J.P. Koubka 4
388 01 Blatná

Provoz podatelny:
úřední hodiny: pondělí-pátek 8.00-15.30 hodin

Datová schránka-ID:f9sfs63
datové formáty: doc,word,pdf,jpeg
nosiče dat: USB flash disk,CD,DVD
V případě chybného datového formátu nebude zpráva přijata a odesílatel bude vyrozuměn.
telefony:
383 422 536
723 731 927 - ředitelna
602 183 259 - ředitel Martin Škanta
(ředitel školy - email: mskanta@seznam.cz)
zus@blatna.net